Ben sanatçıyım – I am an artist

Scroll down for english

Sanat eserinin, fiziksel ve zihinsel üretim sürecinde,sanatçının rolü dönem dönem değişmektedir. Modern sanattan önceki dönemlerde, sanatçı olmak esere harcanan süre ve enerji ile sahiplenilen bir olguydu. Sanatçının eseri ağır ağır şekillendirmesi, esere yıllar boyunca edindiği tüm zanaat becerisini katması beklenmekteydi. Kav- ramsal sanatın ortaya çıkışıyla bu durum temelden değişti. Sanatçı artık, üretim sürecin- den ziyade fikir ile öne çıkmaya başladı. Kimi sanatçılar sadece tanımı yaparak eser üretmeye başladılar. Bir kağıt parçası ve üzerindeki eserin nasıl yapılacağıyla ilgili üç satır yazı, eserin kendisini oluşturmaktaydı. Her sergilenmede, bu yazı başka birileri tarafından üretime geçirilse de, sanatçı yazısı (fikri) ile oluşturulan nesneyi, hiç bir zaman görmese de,kimin sanatçı olduğu tartışılmaz hale gelmişti. Günümüzde küratörlerin, galerilerin, sanat toplulukları üzerindeki etkileri ve yer yer kendilerini üretici olarak tanımlamaları, artık fikirin yanında seçimin de öneminin arttığını göstermektedir. Aslında sanatçı bir eseri üretirken bir çok kez seçim yapar . Örneğin,sanatçısı zaten orada olan bir gerçeği tekrar önümüze koyarak kendi gözüyle gördükleri arasından bir seçim yapmaktadır. “I am an artist”, çalışmasında, izleyicinin karşısına çıkan eserler, o anda rastgele veriler ile üretilmektedir ve eser seçilmediği takdirde bir daha ortaya çıkmamak üzere yok olmaktadır. İzleyici, üzerinde „I am an artist“ yazan kırmızı bir düğmeye basarak, eserin yok olmasını engellediği anda onun varlığının en önemli sebebi olur, kendi kültürel bilgi birikimiyle, o eseri var etme kararını verir ve bu karar as- lında bir eserin yaratılma sürecindeki kararlara benzemektedir. Bu kadar basit bir seçim yapmak bir izleyiciyi sanatçıya dönüştürebilir mi? Ortaya çıkan eserin! üreticisi kim? Fikrin sahibi mi? Yazılımcı mı? Yazılım mı? İzleyici mi?
 
“sanatçı sensin“

The role of the artist, in the mental and physical production of the work, varies through centuries. Before modern art, the meaning of being an artist was somehow related to the amount of time and energy spent while creating the piece. The artist was expected to work on the piece in detail, for a long time. With the beginning of conceptual art, the idea started to be more important than the labor. In some examples of conceptual art, 3 lines on a paper describing how to build the piece was enough, even if it was produced by someone else and sometimes the artist never saw the piece being built, but it was clear that she was still the artist. Nowadays, curators and galleries have strong impact on art communities which shows that process of selection is becoming as important as the idea. In fact, the selection process is critically important for the artist, for example a photographer chooses what to shoot among a huge set of images s/he sees daily. In the work “I am an artist” the participator is shown randomly created images and if an image is not chosen, it is deleted forever. If the participator prevents the disappearance of the image by pressing a red button called, „I am an artist“, s/he becomes the most important reason of its existence. Actually this process is very similar to the creation process of an artwork. Can you become an artist with that simple decision? Who is the artist of the work? The owner of the idea? The coder? The code? The participator? “you are the artist”