Öğrenirken Öğretmek

Scroll Down for English

Bager Akbay, Candaş Şişman, Osman Koç

Eğitmek sadece bildiklerimizi aktarmaktan ibaret olsaydı, atasözleri sözlüğü ile dünyayı çok kısa sürede anlayabilirdik. Lakin öğrenme süreci içselleştirmeyi, genel doğruları öğrenirken, kendi doğrularımızı kurgulamayı içeriyor. Bu nedenle eğitim, sürekli etkileşim, öğrenen ile öğreten arasında bir geri bildirim akışını gerektiriyor. Bu çalışmada, bilgisayar tarafından seçilen ‘rastgele’ fotoğrafların, ne kadar süre bakıldığı ölçülüyor. Veriler çeşitli şekillerde analiz edilip, bir sonraki fotoğrafın ‘daha uzun süre bakılan’ bir fotoğraf olması hedefleniyor. İzleyici fotoğrafları deneyimlerken, bilgisayara bilinçli veya bilinçsiz direktifler vermiş oluyor. Sergi süresince verilen binlerce direktifin ortalamalarından bilgisayar ‘anlamlı’ veriler çıkarmaya çalışıyor ve yapay bir öğrenme süreci gerçekleşmiş oluyor. Sürecin sonunda çıkan analizlerin, izleyiciye ne öğrettiğini göstermesinin ve izleyicinin bu sonuçlardan anlam çıkarma çabasının, öğretirken öğrenme deneyimini oluşturması amaçlanıyor.

LEARN AS YOU TEACH

Bager Akbay, Candaş Şişman, Osman Koç
If education were only about the transmission of what we know, we would understand the world in no time by reading a dictionary of proverbs. Yet the learning process involves internalization, and the construction of our own version of the truth as we learn general truths. Therefore education demands constant interaction, and a flow of feedback between teacher and pupil. This project measures how long we look at ‘random’ photographs selected by a computer. Data is analysed by various means in order to pick a photograph that will be ‘looked at longer’. As the viewer looks at the photographs, he/she also, consciously or unconsciously, instructs the computer. The computer then seeks to extract ‘meaningful’ data from the thousands of instructions given during the exhibition, engendering an artificial process of education. The project aims to reveal what the final analysis teaches the viewer, and for the viewer’s attempt to derive meaning from these results to form an experience of learning as one teaches.